Boomsloping

 Kortliks ‘n beskrywing van BOOMSLOPING:

  • Boomsloping behels die gehele afsny van ‘n boom of bome .
  • Gesloopde bome kan verwyder word, op u perseel gelaat word as vuurmaakhout, of vir deklaagbewerking aangewend word.
  • Op u versoek kan ons die boomstomp/e behandel om hergroei te beperk.